Statek do portu

Dzieci ćwiczą współpracę próbując trafić piłeczką do dziury znajdującej się w centrum chusty. Zadanie to wymaga współpracy i skupienia. Prowadzący w odpowiedni sposób powinien instruować grupę, tak aby nie poruszać chustą zbyt energicznie. Kolejnym etapem może być wrzucenie kilku piłeczek na chustę.

zabawy z chustą animacyjną